12 mart 2011 cumartesi

Posted by otezer otezer
Options
25 ocak 2011 salı günü eklediğim ( http://kagithane.986515.n3.nabble.com/25-ocak-2011-sal-td2323758.html ) bilgilerin kesin yeri belli oldu.

Bauhaus'un yapılacağı yeri bir önceki mesajdaki harita görüntüsüne ekledim.

Bu şirket, daha önce Bursa'daki Bauhaus'u yapmış. Ancak henüz yapılmamış bir yapıda Bauhaus'un yer alması nasıl kesinleşmiş, doğrusu merak ettim. Suryapı-Carrefour tarzı ikili bir anlaşma var sanırım... Firmanın ticari projeleri, şirketin sayfalarında bahsedilmiş.  http://www.erogluyapi.com.tr/web/5-9-1-1/eroglu_-_tr/ticari_projeler/ticari_projeler/ticari_projeler  Aynı zamanda konut projeleri de var.

Sözkonusu araziye bir kaç gün önce Eroğlu tabelası asılmış ve şantiye içi faaliyet çok artmış durumda. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor.

Suryapı'nın ana kiracısının Carrefour olacağı açıklanmıştı. 100 metre yanına Bauhaus da gelirse, ana merkezlere ve yollara yakınlığının da yardımıyla yeni bir Kozyatağı olabilir diye düşünüyorum.

http://kagithane.986515.n3.nabble.com/19-ocak-2011-carsamba-td2284486.html
sayfasında, en alttan 3. resimdeki maket görüntüsü zamanla gerçekleşecek gibi. Bloklardan ikisi NEF tarafından, bir tanesi Eroğlu tarafından yapılacak. Sanıyorum Suryapı da sadece alışveriş merkeziyle kalmayacaktır.


1 Comment

classic Classic list List threaded Threaded
Serdar Serdar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 12 mart 2011 cumartesi

Merhaba,

Aşağıdaki fotoğraflara göre NEF binasının kuzy doğusuna Carrefour (Sur yapı), kuzey batısına Bauhause (Eroğlu) yapılacak. Peki Güney batısına ne yapılacağı şu anda belirli mi, Ayazma yolu ile cendere caddesi kesiştişği büyük araziye?

Teşekkürler,

Serdar